Dulaang UP presents ‘Bilanggo ng Pag-ibig’ –Jean Genet’s ‘Prisoner of Love’ | Inquirer Lifestyle