President Aquino’s enemies are ‘KSP’–‘kulang sa pag-iisip’ | Inquirer Lifestyle