In photos: SM celebrates the OFW spirit this Christmas | Lifestyle.INQ