New RWM show stars MiG Ayesa, Tanya Manalang | Lifestyle.INQ