Makoto Shinkai’s novel ‘Your Name.’ sells over 1 million copies | Lifestyle.INQ