Kyle Echarri strikes out on his own | Lifestyle.INQ