‘Maynila sa Mga Kuko ng Liwanag, The Musical’: Valiant but baffling | Lifestyle.INQ