Nori Koizumi graces Eiga Sai in Manila | Lifestyle.INQ