Kaila Estrada inspired to portray Karen Bordador on ‘MMK’ | Lifestyle.INQ