Peta spoofs ‘Walang Sugat’ with ‘Walang Aray!’ | Lifestyle.INQ