Mon Confiado is a metrosexual fashion designer in 'Ang Babaeng Nawawala Sa Sarili' | Lifestyle.INQ