Celebrate 130 Years of Seiko at Their 3-Day Timepiece Showcase | Lifestyle.INQ