The beguiling surprise of ‘Nang Dalawin ng Pag-ibig si Juan Tamad’ | Inquirer Lifestyle