‘Ma-Kut,’ ‘nilagang pata ng baka,’ ‘balbacua’–hearty soups for the sodden days | Lifestyle.INQ