Bringhe ng Tagumpay, Menudo ng Pagdiriwang | Inquirer Lifestyle